§1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.czosnekharnas.pl jest Indywidualne Gospodarstwo Rolne, B. Ciałowicz, Wierzbica 42, 32-107 Radziemice.
§2
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email: czosnekharnas@czosnekharnas.pl lub cialow@interia.pl lub formularz  na stronie.
§3
Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.
§4
Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.
§5
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.
§6
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.
§7.

1. Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§8
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.
§9
Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.
§10
Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi od 2 dni roboczych, nie dłużej jednak niż 14 dni
§11
Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
§12
Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.